DBC-025

Yayıcı Kapağı

4/6 mm bağlantı borusu için bu damlatma nozulu suyu erozyona uğratmadan eşit şekilde toprağa dağıtır.

Bu konstrüksiyon pislik ve böceklerden dolayı oluşabilecek 4/6 mm damlatma borusunun tıkanmasını önler.

4/6 mm bağlantı borularına (XQ-100, XQ-1000) uyar. 

Özel kontrüksüyonu sayesinde su direk olarak istenen yere dağıtılır

DBC-025: 4/6 mm bağlantı borusu için damlatma nozulu 

Bununla ilgilenebilirsiniz