Terimler Sözlüğü

Uygulama Hızı

Belirli bir zamanda araziye uygulanan su hacmi ölçümü. (genellikle santimetre/hafta olarak ifade edilir.)

Üniformluk Katsayısı (cu)

Sprinklerlerin belirli bir geometrik düzeni içinde belirli bir alana uygulanan su üniformluğu için dizin görevi gören sayısal bir ifade (örn. kare veya üçgen).