Terimler Sözlüğü

Nüfuz Etme Hızı

Suyun toprağa girme hızı; genellikle su derinliği/saat olarak ifade edilir. (genellikle santimetre/saat olarak ifade edilir.)  Nüfuz etme hızı, toprak türüne göre belirlenir.

Nem Sensörü

Toprakta mevcut olan su miktarını izleyen ve sulama çizelgesini uygun şekilde değiştiren bir cihaz.

Nozul

Suyun sprinklerden veya emitörden geçtiği son ağız.  Nozul şekli, boyutu ve yerleşiminin, mesafe, sulama modeli ve dağıtım verimliliği üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.