Terimler Sözlüğü

Musluk Suyu

İçilebilir veya içme suyu. Bu, sulama suyu kaynağı olarak kullanılabilir, ancak su bir sulama sistemine girdikten sonra artık içilebilir olarak değerlendirilemez.

Musluk Zamanlayıcısı

Bir musluğa monte edilen küçük sulama kontrol cihazı. Sulama hortumuna su akışını otomatikleştirir.

Mikro-iklim

Belirli bir arazi alanına özgü çevresel koşullar.  Unsurlar arasında, güneş ışığı veya gölge miktarı, toprak türü, eğim ve rüzgar yer alır.

Mikro Boru

Çok düşük akış sağlamak için kullanılan küçük çaplı boru (damlatıcılar veya mini sprinklerler) Çap: 4 veya 5 mm

Mini Sprinkler

Tam veya kısmi daire modelinde kısa menzilli (0,50 ila 3 m) su boşaltan cihaz. Damlalı arazi sulamada kullanılan bileşen.

Mafsallı Düzenek

Bir sprinkleri yanal boruya bağlamak için kullanılan esnek mafsallı boru ve bağlantı parçaları düzeneği.  Sprinklerleri zemin düzeyinde ayarlamanıza olanak sağlar ve ayrıca sprinkler üzerine uygulanan kuvvet nedeniyle oluşabilecek kırılmanın engellenmesine de yardımcı olur.

Mafsallı Boru Bağlantısı (Swing Joint)

Boru üzerinden güç alınması yerine yivlerden hareketin başlamasına olanak sağlayan, boru ve sprinkler arasında boru ve bağlantı parçalarının yivli bir bağlantısı. Ayrıca sıhhi tesisat değişikliği olmadan sprinklerleri son dereceye yükseltmek veya indirmek için de kullanılır.