Terimler Sözlüğü

Gpm

Galon/dakika'nın kısaltmasıdır.