Terimler Sözlüğü

Elektrikli Vana

Bir kontrol cihazı tarafından düşük gerilimli kablo (9 volt veya 24 volt) aracılığıyla uzaktan kontrol edilme özelliği (solenoid) bulunan vana

Emitör

Çıkış ağzında çok düşük hız (litre/saat olarak ölçülür) ve basınçta su sağlayan küçük bir sulama cihazı.

ET veya Evapotranspirasyon

Topraktaki buharlaşma ve bitki terlemesi nedeniyle bitkiden kaybedilen su miktarı. ET, bir arazi için gerekli sulama miktarının belirlenmesine yardımcı olmak için Akıllı Kontrol Cihazları tarafından kullanılır.