Terimler Sözlüğü

Bar

Basınç ölçme birimi 1 bar = 105 paskal = yaklaşık 1 atmosfer = yaklaşık 1 kg/cm2

Basınçlı Fitting

Polietilen boruyu dişi veya erkek yivli bir bileşene bağlamak veya iki boruyu birbirine bağlamak için kullanılan cihaz (adaptör veya t biçimli boru). O-ring, sızıntıyı önler.

Boşaltma Vanası

Genellikle kışa hazırlama amacıyla yanal veya ana hattan suyu boşaltmak için kullanılan bir vana.

Başlıktan Başlığa Kapsama Alanı

Karşılıklı sprinklerlerin birbirilerinin sulama alanını örtecek şekilde, sahada yerleştirme uygulamasıdır. Bu, genel sistem verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur ve arazide kuru noktalar oluşmasını önler.

Birbirine Uyumlu Yağış Oranı (MPR)

Uygun yağış hızlı (MPR), ne kadar bir daire parçasını veya kapsama alanı derecesini kaplarsa kaplasın aynı hız/saatte su uygulayan sprinklerleri ifade eder. Örneğin, tam çevrimli sprinkler, yarım çevrimli sprinkler akışının iki katını ve çeyrek çevrimli sprinkler de yarım çevrimli ünitenin boşalttığı miktarın yarısını boşaltır. MPR, açısı ne olursa olsun, aynı türde sprinklerlerin aynı vanada devreye alınmasını ve aynı yağış hızını sunmasını sağlar. Püskürtme kafalarının açıları sabittir ve üretici tarafından uygun hale getirilmiştir; öte yandan rotorlar da Tasarlanan açılı modele uygun olması için çok çeşitli nozullar sunar.

Bağlantı Noktası (POC)

Sulama alt ana borusunun su şebeke hattıyla birleştiği yer.

Basınç

Ölçülen birim alan başına uygulanan kuvvet. (genellikle Bar olarak ifade edilir). Su basıncının yetersiz olması, sprinkler kapsama alanının daha düşük olmasıyla sonuçlanabilir; öte yandan aşırı yüksek su basıncı da buğulanma ve sislenmeye neden olarak su kaybına yol açabilir.

Basınç Kaybı

Su bir sistemden akarken kaybedilen basınç miktarı. Sürtünme Kaybı ile eşanlamlıdır.

Basınç Regülatörü

Sabit aşağı akış çalışma basıncını, yukarı akış basıncından daha düşük tutan bir cihaz.

Bölge (veya İstasyon)

Tek bir kontrol vanasının hizmet verdiği bir sulama sisteminin bir bölümü. Bölgeler benzer sprinkler türlerinden ve benzer su ihtiyaçlarına ve toprak türlerine sahip bitki malzemesi türlerinden oluşur.Örnek: 2 bölge (2 istasyon), birbiri ardına sırayla sulama yapan 2 boru ağını çalıştıracak şekilde programlanır