Terimler Sözlüğü

Çek Valf

Suyun tek yönde akmasını sağlayan bir vana. Çek valfler, eğimli arazilerde hattın sonunda oluşacak su sızıntılarını önlemek için kullanılır.

Çalışma Basıncı

Bir sprinkler sisteminin çalışma basıncı. Statik basınçtan daha az basınç kayıpları. Genellikle sprinklerin tabanında veya nozulunda ölçüldüğü haliyle.

Cansuyu Musluğu

Sulama ana hattına doğrudan erişime olanak sağlayan, kalıcı olarak takılı bir vana. Vanayı açmak için can suyu anahtarı kullanılır.

Çizelge Oluşturma Katsayısı (veya S.C.)

Sprinklerlerin belirli bir geometrik düzeni içinde belirli bir alana su üniformluğu uygulaması için dizin görevi gören sayısal bir ifade (örn. üçgen veya kare). Arazi sulama sistemlerinin üniformluğunu ölçmek için kullanılır.

Çalışma Basıncı

Sulama sisteminin çalışma sırasındaki basıncı. Dinamik Basınç ile eşanlamlıdır.