Terimler Sözlüğü

Açılı Vana

Çıkışı, girişinden 90 derece uzağa yönlendirilecek şekilde konfigüre edilen bir vana. Sulamada bu vanalar genellikle vananın alt kısmındaki giriş aracılığıyla montajı yapılır.

Açı

Daire derecesi olarak ifade edilen, kısmi çevrimli sprinklerin suladığı alan. Örneğin, 90 derecelik açı, çeyrek dairelik kapsama alanı sağlarken, 180 derecelik açı da yarım dairelik kapsama alanı sağlar.

Akış

Belirli bir süre boyunca sağlanan su miktarı. Litre/saat veya metre küp/saat olarak ölçülür. Hacim/zaman oranı.

Akış Kontrolü

Basıncı büyük ölçüde değiştirmeden önceden belirlenmiş bir akış hızını korumak için modülasyon yapan bir vana.

Akış Sensörü

Boru sisteminden su akışını etkin şekilde ölçen ve bilgisayarlı merkezi kontrol sistemine verilerini raporlayan bir cihaz.

Ana (ana Hat)

Bağlantı noktasından kontrol vanalarına su sağlayan, sabit basınç altındaki bir boru.

Ana Vana

Kopmuş bir ana hat veya arızalı bir aşağı akış vanası olması durumunda araziyi sele karşı korumak için kullanılan bir vana. Ana vana; geri akış engelleyicisinden ve kontrol vanalarından sonra ana hatta takılır.