Gizlilik Koşulları

 

1. Editör hakkında bilgi
Editör www.rainbird.com.tr: Rain Bird Europe
Yayım yöneticisi: Rain Bird Europe 
Ağ yöneticisi: Rain Bird Europe

2. Jenerik 
Site Tasarım ve Gerçekleştirme: Kangourouge
Barındırma: Vixns

3. Telif Hakkı (copyright) 
Editör bu web sitesinin sahibidir. 
Telif hakkıyla korunan materyaller hakkındaki tüm haklar hak sahibinin mülkiyetinde kalır. 
Metinleri, grafikleri, fotoğrafları, çizimleri ve yazılımları içerecek ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde, bu sitede oluşturulmuş ya da kullanıma sunulmuş içeriğin tümü Editör'ün, lisans kullanıcılarının ve içerik sağlayıcıların mülkiyetindedir.
İşbu yayının, belirli bir dosya, belge ya da nüsha ile ilgili açık bir hükmü olmadıkça, Editör bu vesileyle, kişisel ihtiyaçlarınız için bu yayının nüshalarını görüntüleme, kaydetme ve kopyalama hakkını tanımaktadır.
Bunun karşılığında, kişisel veriler, endüstriyel mülkiyet hakkı, telif hakları, basın ve haberleşme hakkında yürürlükte olan yasalara; bu konuya ve bağlantılı konulara ilişkin uluslararası antlaşma ve anlaşmalara uygun hareket etmeyi taahhüt edersiniz.
Bu taahhüt dahilinde, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeniz yasaktır:
Kopyalanmış eser ya da verinin telif hakkı sahibinin özel ve ön izni olmaksızın kopyalanmış eser ya da veri hakkındaki telif hakkıyla korunan verileri ya da telif hakkıyla korunan eseri her ne şekilde olursa olsun, satmak, dağıtmak, yayınlamak, yayımlamak ya da yaymak amacıyla tamamen ya da kısmen kopyalamak;
Tüm bilgileri ticari bir amaçla ya da reklâm amacıyla yeniden kullanmak;
Bu sitede yer alan verilerin ya da eserlerin içeriğini ya da görünümünü değiştirebilecek ya da değiştirmesi muhtemel verileri bu siteye eklemek.
Telif hakkı (copyright) ile ilgili ifadenin yayının tüm nüshalarında, yayın bütün olarak kullanılsın ya da kısmen kullanılsın, görünür olması gerekmektedir.

3.1. Elektronik ortamlarda yapılan kopyalama
Bu sitenin tamamının ya da bir kısmının bir elektronik ortamda kopyalanması, kaynağın (http://www.rainbird.com.tr) açık ve okunaklı bir şekilde eklenmesi ve « Hakları saklıdır » ifadesinin yazılması şartına tabidir. 
Bilgiler yalnızca kişisel, toplumsal ya da profesyonel amaçlar için kullanılmalıdır; ticaret ya da reklam amacıyla kullanılmaları hariç tutulur. 

3.2. www.rainbird.com.tr sitesine yönelik bağlantıların oluşturulması
Site, derin linkleme ("deep linking") tekniğinin kullanılmaması şartıyla, yani (http://www.rainbird.com.tr) sitesinin sayfalarının bir başka sitenin sayfalarının içine gömülmeyip bir pencerenin açılmasıyla kendilerine erişilebilecek durumda olmaları şartıyla; bir hiper metin bağlantısı ile doğrudan hedeflenen içeriğe yönlendirecek olan kaynaktan bahsetmek şartıyla kendi içeriğine yönlendirilmiş bir hiper metin bağlantısının kurulmasına yetki vermektedir. Bilgiler yalnızca kişisel, toplumsal ya da profesyonel amaçlar için kullanılmalıdır; ticaret ya da reklam amacıyla kullanılmaları hariç tutulur. 
Dikkat! Bu yetki, içeriğinde tartışmalı, pornografik ve yabancı düşmanlığına yönelik bilgilere yer veren ya da daha geniş bir ifadeyle, kitlelerin hassasiyetlerini incitebilecek olan sitelere uygulanmaz.
Editör, köprü bağlantılar aracılığıyla bağlanabileceğimiz ve sizi haklarında bilgi edinmeye davet ettiğimiz sitelerin verilerinin gizliliğinin korunması hakkındaki politikalara ve pratiklere ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. 

4. İçerik Kapsamı 
Bu sitede yer alan bilgilerden yalnızca yazarı sorumlu olup Editör bunlardan sorumlu tutulamaz. Editör, işbu yayının kullanımına ilişkin açık ya da dolaylı hiçbir garanti vermemekte ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 
Editör ya da bu sitenin yapımında yer almış üçüncü bir kişi, Editör bir takım zararların oluşabileceğine dair alenen bilgilendirilmiş olsa dahi, bu sitenin ya da bir köprü aracılığıyla bağlanılan bir başka sitenin kullanımından kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı, özel, istisnai ya da tesadüfî zararlardan; kar kayıplarından, işlerin kesilmesinden, kullanıcının ya da bir başkasının bilgi yönetim sistemine ait program ya da diğer verilerin kayıplarından sorumlu ya da bir kullanıcıya ya da üçüncü taraflara karşı borçlu tutulamaz. Harici herhangi bir siteye bağlanmanın riski tamamen size aittir. 
Editör, bu sitede yer alan bilgilerin ve belgelerin niteliği, doğruluğu, güncelliği, düzeni ya da kapsamına yönelik herhangi bir garanti vermez ve bu bilgileri güncellemekle yükümlü değildir. 
Diğer belgeler bilgilendirme amacıyla sağlanmış olup Editör bunlardan sorumlu tutulamaz. 

5. Kişisel Verilerin Korunması 
Kişisel bilgileriniz sizden izinsiz olarak toplanmaz. 
Kişisel bilgileriniz üçüncü kişilere aktarılmaz. 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin AB mevzuatı uyarınca, sizinle ilgili kişisel verilere erişim ve bu verilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahip olup bu hakkınızı şu adrese müracaat yoluyla kullanabilirsiniz: 

Rain Bird Europe
Service marketing
900 rue Ampère 
13792 Aix en Provence cedex 3
France

5.1. İstatistikî Veriler 
Sitenin bazı işlevlerinden yararlanabilmeniz için, sizden e-posta adresiniz, iletişim bilgileriniz gibi bir takım bilgiler talep edilebilir. 

Toplanan bu kişisel bilgiler, ticari amaçlar için olmamak şartıyla, yalnızca Editör'ün kullanımına mahsustur. Bu bilgiler 12 aylığına saklanırlar.
Yasa tarafından zorunlu kılındığı ya da şikâyetlerin değerlendirilmesi için bir eyleme geçilmesi gerektiği takdirde, kişisel bilgileri açıklama hakkımızı saklı tutarız.
Bu bilgiler en başta muhtemel talebinizin değerlendirmeye alınmasına imkân verirler ve kullanıcı profilinin oluşturulması, web sitemizin kişiselleştirilmesi ve kişisel ilgi alanlarınıza uyumlu hale getirilmesi için kullanılırlar. 
Çevrimiçi formlar her zaman isteğe bağlı olarak doldurulduğundan, çevrimiçi bir form doldurmayı reddetmekte serbestsiniz. Buna karşın, formu/formları doldurmamayı tercih etmeniz durumunda, bazı hizmetler size sunulamayacaktır.

5.2. Bağlantı Verileri 
Site bağlantısına ait veriler (log dosyaları) yalnızca sitenin güvenliğini sağlamak (olası izinsiz girişlerin saptanması) ve ziyaret edilme sıklığını hesaplamak için (örnek : En çok gezilen bölümler) kullanılırlar. Bu bağlantı verileri sitenin yıllık ziyaret istatistiklerini oluşturabilmemiz için bir yıllığına saklanır ve ardından silinirler.

5.3. Geçici Çerezler 
· Çerez nedir? 
« Çerez » bir web sunucusu tarafından yollanan ve bilgisayarınızın sabit diskinde depolanan küçük bir veri blokudur.

· Neden çerez kullanıyoruz? 
Kullandığımız çerezler kimliğinizin saptanmasına imkân vermezler. Yalnızca bir kullanıcının özelliklerini kaydetmemize imkân verirler. Bu önemlidir zira bazı abonelerimiz 'web'in herkesin kullanımına açık bölümüyle, paralı, kendilerine ayrılmış bölümü arasında gezinmektedirler. Bu noktada çerez, bir abonenin parolasını defalarca girmek zorunda kalmadan bir hizmetten diğerine geçiş yapmasına olanak tanır.

· Çerezlerimiz kalıcı değildir. 
Sitemizi terk ettiğinizde, oluşturduğumuz çerez bilgisayarınızın sabit diskinden silinecektir.
Gelecek ziyaretleriniz sırasında cihazınızı tanımak hedefimiz değildir. 


· Çerezleri reddedebilirsiniz, sitemiz erişiminize açık kalacaktır. 
Tarayıcı seçeneklerinizi değiştirerek, bir çerezin etkinleştirilmesi sırasında bundan haberdar edilmeyi talep edebilir ya da çerezlerin tümünü reddedebilirsiniz. Bu son seçeneği tercih etmeniz halinde, sitemiz erişiminize açık kalacak ancak eğer aboneyseniz sitemizde yapacağınız gezinti eskisi kadar rahat olmayacaktır. 

Bilgisayarınızda aşağıdaki ayarlamaları yaparak, çerezlerin kaydedilmesine karşı çıkabilir ya da çerezleri kabul etmeden önce size uyarı gönderilmesini sağlayabilirsiniz:
Microsoft Internet Explorer için: 
1. "Araçlar" (ya da "Tools"), ardından "İnternet Seçenekleri" (ya da "Internet Options") menülerini seçin. 
2. "Gizlilik" (ya da "Confidentiality") sekmesine tıklayın.
3. İmleç yardımıyla arzu ettiğiniz güvenlik seviyesini seçin ya da çerez yönetiminizi kişiselleştirmek için "gelişmiş" düğmesine tıklayın. 

Firefox için : 
1. "Araçlar " > "Seçenekler" menüsünü seçin.
2. "Gizlilik" seçeneğine tıklayın.
3. "Çerezler" kısmına gelin.

Netscape için : 
1. "Düzenle">"Tercihler" menüsünü seçin.
2. "Gizlilik ve Güvenlik" e tıklayın.
3. "Çerezler" kısmına gelin.

Netscape Communicator için : 
1. "Ayarlar">"Tercihler" menüsünü seçin.
2. "Gelişmiş" seçeneğine tıklayın.
3. "Çerezler" kısmına gelin. 

Opera 6.0 ve üstü için : 
1. "Dosya">"Tercihler" menüsünü seçin
2. Gizlilik 

5.4. Erişim Hakkı 
Sizinle ilgili kişisel verilere erişim ve bu verilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Eğer bu hakkınızı kullanmak isterseniz aşağıdaki adrese yazılı müracaat etmeniz yeterlidir :

Rain Bird Europe
Service marketing
900 rue Ampère 
13792 Aix en Provence cedex 3
France

İlkelerimize uygun olarak, bu veriler, ticari bir amaç için olsun ya da pazarlama amacıyla, hiçbir zaman üçüncü taraflara verilmeyecektir. Editör, mahkeme emri olmadıkça, sözleşme dahilinde kendisine verilen bilgilerin en üst düzeyde gizliliğini sağlamayı taahhüt eder.

5.5. E-posta listesi 
E-posta listesi için toplanan elektronik adresler yalnızca belli zamanlarda gönderilecek uyarılar için kullanılacaktır.

6. Fotoğraflar 
Hak Yönetimi Korumalı Olanlar : Rain Bird Europe
Telifsiz Lisansa Tabi Olanlar : Rain Bird Europe

7. Endişeler 
Eğer Editör'ün yukarıdaki maddelerde yazılanlara aykırı davrandığı görüşündeyseniz, aşağıdaki adrese göndereceğiniz bir mektupla bizi bu durumdan haberdar etmenizden memnuniyet duyarız :

Rain Bird Europe
Service marketing
900 rue Ampère 
13792 Aix en Provence cedex 3
France

Böyle bir durumda sorunu tanımlayıp çözüme kavuşturmaya gayret edeceğimizi bildiririz.

8. Hüküm ve koşullarda değişiklikler 
Editör, bahsedilen hüküm ve koşulları bu siteyi güncellerken dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler sizin için bağlayıcıdır. Bu sebeple, yürürlükteki hüküm ve koşullar hakkında bilgi edinmek için bu siteyi düzenli bir şekilde takip etmenizi öneririz.